Docent

De cursus wordt begeleid door Jacqueline Oorthuizen.
Zij heeft ruim 30 jaar gemediteerd onder begeleiding van een spiritueel leraar en geeft ruim 15 jaar les in meditatie.